Wood-stove-เตากระป๋อง


สำหรับนักเดินป่า ใช้เศษไม้ ใบไม้ เศษหญ้า ไม่ต้องใช้พัดลมช่วยก็เผาไหม้ได้ ทำง่าย ใช้กระป๋องสเปร์ และกระป๋องกาว พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก (ของคอมพิวเตอร์) เพื่อช่วยให้การเผาไหม้ พวกใบไหม้ เศษหญ้า เศษกระดาษดียิ่งขึ้น ..... chatia

4,042